Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του νόμου περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του νόμου περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Συνέλευσης και περί του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, ώστε για το σχολικό έτος 2001-2002 να καταστεί δυνατή η μετεγγραφή τελειόφοιτων μαθητών από ελλαδικά λύκεια μέχρι τις 30 Μαΐου 2002.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη παράταση της περιόδου αυτής κρίθηκε και φέτος αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν οι Κύπριοι τελειόφοιτοι μαθητές που φοιτούν σε λύκεια της Ελλάδας, δεδομένου ότι, όπως συνέβη και πέρσι, η περίοδος των απολυτήριων εξετάσεων στα λύκεια της Ελλάδας συμπίπτει με την περίοδο διεξαγωγής στην Κύπρο των προεισαγωγικών εξετάσεων για την εισαγωγή Κυπρίων φοιτητών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στους επηρεαζόμενους μαθητές να μετεγγραφούν και να αποφοιτήσουν από λύκεια της Κύπρου, αφού δώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις των λυκείων αυτών και στη συνέχεια να δώσουν τις προεισαγωγικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην Κύπρο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή υπενθυμίζει την επισήμανσή της ότι η σκοπούμενη ρύθμιση πρέπει να καταστεί μόνιμη, αν τούτο κριθεί αρμοδίως εφικτό. Έτσι θα αποφευχθεί αφενός η επαναλαμβανόμενη ετήσια τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας και αφετέρου η ταλαιπωρία των επηρεαζομένων, οι οποίοι κάθε φορά ανησυχούν για το ποια θα είναι η τελική ρύθμιση του θέματος.

Αρ. φακ.: 23.03.041.2002

12 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων