Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Δώρος Θεοδώρου
Κίκης Γιάγκου Ντίνος Μιχαηλίδης
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Μαυροκορδάτος
Σοφοκλής Φυττής Μάριος Ματσάκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοτικών ιατρών οι οποίοι δε θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, σκοπείται η διασφάλιση του δικαιώματος των υπηρετούντων δημοτικών ιατρών για πρόωρη αφυπηρέτηση στο τεσσαρακοστό πέμπτο ή στο πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, με παγοποίηση ή άμεση καταβολή της σύνταξής τους αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη ρύθμιση, που ισχύει και για τους κυβερνητικούς ιατρούς έπειτα από πρόσφατη τροποποίηση που ψήφισε η Βουλή στον περί Συντάξεων Νόμο, στοχεύει στην ίση μεταχείριση των δημοτικών ιατρών με τους κυβερνητικούς ιατρούς.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Αρ. φακ.: 23.01.052.2002

20 Μαρτίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων