Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

 

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Αντώνης Καράς

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αντώνη Καρά, σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου 2001 και στις 12 και 28 Φεβρουαρίου 2002.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία - Τμήμα Τροχαίας), του ΚΟΤ, του ΠΑΣΥΞΕ, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Μοτοσικλετών Ενοικίασης Ελεύθερης Αμμοχώστου (ΣΙΜΕΕΑ), της Ένωσης Εκμισθωτών Μοτοσικλετών (ΕΝΕΜΟΤΟ) , της ΠΟΒΕΚ, του ΣΤΕΚ και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ και ΠΕΕΑ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων ή Τρίκυκλων Οχημάτων, ώστε για την καλύτερη εξυπηρέτηση του τουρισμού να επιτρέπεται στα εν λόγω αδειούχα γραφεία ενοικίασης να λειτουργούν στους κατάλληλους χώρους εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών χώρων και συγκροτημάτων, χωρίς να απαιτείται να έχουν χωριστή πρόσβαση από δημόσιο δρόμο.

Στο στάδιο της εξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΣΕΑΚ και ΠΕΕΑ, η ΠΟΒΕΚ και η Ένωση Εκμισθωτών Μοτοσικλετών (ΕΝΕΜΟΤΟ) διαφώνησαν με τις πρόνοιές της, υποστηρίζοντας ότι λόγω της γενικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, σύγκρουσης συμφερόντων και αταξίας μεταξύ των επαγγελματιών που λειτουργούν του ίδιου είδους επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα ενδέχεται να διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Αντώνης Καράς επισήμανε ότι η προτεινόμενη με αυτή ρύθμιση αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα αδειούχων επαγγελματιών, γύρω στις σαράντα οικογένειες, που διατηρούν τέτοιου είδους γραφεία ενοικίασης αποκλειστικά μόνο εντός ξενοδοχειακών χώρων και συγκροτημάτων στην Πάφο, Λεμεσό και κυρίως στην ελεύθερη Αμμόχωστο από το 1998 και οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, αν δε διευθετηθεί σύντομα το όλο θέμα.

Η επιτροπή, υπό το φως των διαφωνιών/επιφυλάξεων που εκφράστηκαν, εισηγήθηκε ως συμβιβαστική λύση τη διαμόρφωση της πρότασης νόμου κατά τρόπο που να μην επηρεάζονται αρνητικά τα συμφέροντα όσων διατηρούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις, αλλά και παράλληλα να διαφυλαχθούν και τα δικαιώματα της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων που, αν δεν καλυφθούν νομοθετικά, κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους.

Ειδικότερα, η επιτροπή διαμόρφωσε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, έτσι ώστε οι πρόνοιές της να ισχύουν, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες δυο προϋποθέσεις:

  • ότι τα συγκεκριμένα αδειούχα γραφεία που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών χώρων και συγκροτημάτων είχαν εξασφαλίσει την άδειά τους μεταξύ των ετών 1998 και 1999. και
  • ότι οι ιδιοκτήτες των εν λόγω γραφείων δε διατηρούν οπουδήποτε αλλού άλλα γραφεία.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Αντώνης Καράς καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με το διαμορφωμένο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, κείμενο της προτεινόμενης πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων