Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λευκωσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Δώρος Θεοδώρου

Τάσσος Παπαδόπουλος

 

Σταύρος Ευαγόρου

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιάννος Λαμάρης

Μάριος Ματσάκης

Παναγιώτης Δημητρίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2002.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο δήμο Λευκωσίας για την αποπληρωμή δανείου ύψους £1.500.000 σε νόμισμα ευρώ, το οποίο ο δήμος συνήψε με την HSBC Republic Bank (Cyprus) Ltd, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της λεωφόρου Βύρωνος και άλλων οδών/λεωφόρων στην περιοχή των νέων κυβερνητικών κτιρίων Λευκωσίας Α΄ Φάσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σ’ αυτό.

 

5 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων