Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.202.296 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμοδίους για τα διάφορα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας και ειδικότερα για το πρόγραμμα “Νεολαία για την Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αποφέρει στον οργανισμό έσοδα ύψους £348.755 για το 2002, καθώς και για την προώθηση διάφορων προγραμμάτων για τους νέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή σήμερα λειτουργούν συνολικά ενενήντα πέντε κέντρα νεότητας, ενώ η κάρτα νέων έχει παραχωρηθεί σε 17 000 νέους. Με βάση τα ίδια στοιχεία, για τη διοχέτευση της εν λόγω κάρτας σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό απαιτείται η περαιτέρω διαφήμιση και προβολή της. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη βελτίωσης των παρεχομένων μέσω της κάρτας ωφελημάτων. Σύμφωνα με τους αρμοδίους του οργανισμού επιδιώκεται επίσης η παράλληλη αξιοποίηση των πολυκέντρων νεολαίας σε συνάρτηση με το θεσμό των κέντρων νεότητας, με απώτερο σκοπό την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων συναφών φορέων στην ενίσχυση των εν λόγω κέντρων, λαμβανομένου υπόψη του παράγοντα ότι τα πολύκεντρα νεολαίας λειτουργούν σήμερα με αρκετή επιτυχία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Γιώργος Λιλλήκας και Σταύρος Ευαγόρου εξέφρασαν την άποψη ότι ο Οργανισμός Νεολαίας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση “συμβουλευτικής” για θέματα της αρμοδιότητάς του πολιτικής προς την κυβέρνηση και να εξεύρει τρόπους διεξαγωγής εποικοδομητικού διαλόγου με αυτήν, με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων στην κατασκευή έργων υποδομής και στην επίλυση γενικότερα των προβλημάτων που αφορούν τους νέους. Παράλληλα τόνισαν την ανάγκη η ίδια η κυβέρνηση να προχωρήσει επίσης στη διαμόρφωση ανάλογης πολιτικής για θέματα που αφορούν τη νεολαία και κάλεσαν τον Οργανισμό Νεολαίας να βρίσκεται σε εγρήγορση για την έκφραση θέσεων και απόψεων προς την κυβέρνηση και την άμεση και ουσιαστική εμπλοκή του στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της νεολαίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το 2002.

 

5 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων