Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Αφρώδεις και Αεριούχοι Αφρώδεις Οίνοι) Κανονισμοί του 2002» και 2. «Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Οίνοι Λικέρ) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός και των δύο προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 της νομοθεσίας περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Οίνων και Αμπελουργικών Προϊόντων, είναι η έγκαιρη προετοιμασία του αμπελοοινικού τομέα και η εναρμόνισή του με τις πρόνοιες του κοινοτικού κεκτημένου που αφορούν τον ορισμό, το χαρακτήρα, την περιγραφή και την παρουσίαση τόσο των αφρωδών οίνων και των αεριούχων αφρωδών οίνων όσο και των οίνων λικέρ και των οίνων λικέρ ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένης περιοχής.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς καθορίζονται οι μέθοδοι παρασκευής, οι χρησιμοποιούμενες οινολογικές πρακτικές, καθώς και οι ενδείξεις για την περιγραφή, παρουσίαση και προστασία των εν λόγω οίνων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στη σήμανση και στην ένδειξη στην ετικέτα.

Με τους δεύτερους κανονισμούς καθορίζονται ειδικότερα οι προδιαγραφές και διασφαλίζεται η προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οίνων λικέρ και των οίνων λικέρ ποιότητας, καθώς και οι απαιτούμενες ενδείξεις και σημάνσεις στην ετικέτα για σωστή πληροφόρηση και προστασία του καταναλωτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού πήρε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή βιομηχανία, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων