Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

2. Οι περί Έγκρισης Τύπου Γεωργικών ή Δασικών Ελκυστήρων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστημάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί Έγκρισης Τύπου Δικύκλων, Τρικύκλων και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων, Συστημάτων και Κατασκευαστικών Στοιχείων Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων, των Ρυμουλκουμένων τους και των Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί του 2002.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων