Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ελένη Μαύρου Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι κυβερνητικοί λειτουργοί.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 6 της βασικής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου οχημάτων, είναι η πλήρης υιοθέτηση των τριών βασικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των τροποποιήσεών τους αναφορικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, των δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, με την υιοθέτηση των οδηγιών αυτών θα καθιερωθεί η διαδικασία με βάση την οποία ένας κατασκευαστής θα λαμβάνει έγκριση τύπου του οχήματος ή του επιμέρους εξαρτήματος που κατασκευάζει, ώστε να μπορεί να θέτει το όχημα σε κυκλοφορία ελεύθερα, χωρίς κανένα περαιτέρω περιορισμό, τηρουμένων βεβαίως των διατάξεων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον που περιέχονται στους σχετικούς κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού πήρε πρόσθετα στοιχεία από τους πιο πάνω αρμοδίους σε σχέση με τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας στον καταναλωτή, αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες της Κύπρου να υλοποιήσει τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του προτεινόμενου νομοσχεδίου και την έγκριση των τριών κανονισμών.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων