Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία - Τμήμα Τροχαίας), καθώς επίσης εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ, ΠΕΕΑ, ΠΕΑΤ, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε να ποινικοποιηθεί η παράβαση του καθήκοντος ή της υποχρέωσης που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί oρισμένων κατηγοριών βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων καθώς και των λεωφορείων, αναφορικά με την εγκατάσταση, χρήση ή λειτουργία συσκευών περιορισμού της ταχύτητας στα οχήματα αυτά.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £750 ή επιβολή και των δύο αυτών ποινών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για τον ιδιοκτήτη τέτοιου οχήματος, όταν μετά από τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου στο όχημά του διαπιστωθεί ότι έχει αποσυνδεθεί, αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή αλλοιωθεί η συσκευή περιορισμού ταχύτητας, ώστε να επιτρέπει την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ή

β) για τον οδηγό τέτοιου οχήματος, όταν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας εν γνώσει του ότι η υπέρβαση αυτή γίνεται κατορθωτή μετά από παράνομη επέμβαση στη συσκευή περιορισμού της ταχύτητας.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

4 Μαρτίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων