Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002» και «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γιώργος Βαρνάβα

Κυριάκος Τυρίμος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν σήμερα στη Βουλή, η πρώτη από την κ. Ανδρούλα Βασιλείου και η δεύτερη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, και οι οποίες κηρύχθηκαν επείγουσες αυθημερόν.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών, ώστε τα τέλη κλήσεως προς το διαδίκτυο να μην αυξηθούν από την 1η Μαρτίου 2002, αλλά να παραμείνουν επ’ αόριστον στα σημερινά επίπεδα που ανέρχονται στο 1,3 σεντ για κάθε περίοδο 240 δευτερολέπτων ή μέρος της για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της ίδιας πιο πάνω νομοθεσίας, ώστε τα υπό αναφορά τέλη τα οποία αυξάνονται από την 1η Μαρτίου 2002 στα 2 σεντ για κάθε περίοδο 240 δευτερολέπτων ή μέρος της για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο να διαμορφωθούν, ώστε από την 1η Μαρτίου να καθορίζονται στα 2 σεντ για κάθε περίοδο 360 δευτερολέπτων ή μέρος της για ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Όπως είναι γνωστό, για τα τέλη κλήσεως προς το διαδίκτυο όπως και για ορισμένες άλλες κατηγορίες τελών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Βουλή με σχετικό νόμο που ψήφισε στις 29 Νοεμβρίου 2001 αποφάσισε αυτά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2002, αντί να αυξηθούν σύμφωνα με την τρίτη φάση αναϊσορρόπησης, η οποία θα επέρχετο από την 1η Δεκεμβρίου 2001.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις υπό εξέταση προτάσεις νόμου, απώτερος στόχος της προτεινόμενης ρύθμισής τους είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της νεολαίας μας, αφού η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου είναι φοιτητές και νεαρά άτομα που χρησιμοποιούν το διαδύκτιο για σκοπούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία που της δόθηκαν από την ΑΤΗΚ, σχετικά με την τρίτη φάση αναϊσορρόπησης των τελών της, αποφάσισε να υιοθετήσει τις διατάξεις της δεύτερης πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

28 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων