Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου

Γιώργος Λιλλήκας

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι της διεύθυνσης του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £4.247.342 και έσοδα του ίδιου ύψους. Σημειώνεται ότι στο σκέλος των δαπανών περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους £700.000 που προορίζεται για την ανέγερση θεάτρου και γραφείων στην περιοχή Λευκωσίας.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2002 διέπεται από συνέπεια, φειδώ και σύνεση. Μέσα στα εν λόγω πλαίσια λιτότητας και περισυλλογής, ο ΘΟΚ καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να ανταποκριθεί στα δεδομένα των σύγχρονων καιρών και στις προκλήσεις για ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του, για να μπορέσει έτσι να ανταποκριθεί στο σκοπό που τάχθηκε να υπηρετεί.

Η επιτροπή, αξιολογώντας το περιεχόμενο του προϋπολογισμού του οργανισμού σε συνάρτηση με την πορεία και τον προορισμό του, εξέφρασε την ομόφωνη θέση ότι ο εκάστοτε προϋπολογισμός του ΘΟΚ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από όραμα και πολιτική, έτσι που ο οργανισμός να μπορέσει να εξελιχθεί και να προχωρήσει στο μέλλον. Παράλληλα απαιτείται ο κατάλληλος προγραμματισμός για τη βελτίωση ειδικότερα της θεατρικής περιφερειακής ανάπτυξης του τόπου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το 2002, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2002.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων