Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εξωτερικών Νομικών
Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος
Δημήτρης Συλλούρης Ιωνάς Νικολάου
Ελένη Θεοχάρους Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Δώρος Χριστοδουλίδης Αριστοφάνης Γεωργίου
Τάκης Χατζηγεωργίου Κώστας Παπακώστας
Άντρος Κυπριανού Άγις Αγαπίου
Μάρκος Κυπριανού Νίκος Κλεάνθους
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Χρίστος Κληρίδης
Δώρος Θεοδώρου  

Το υπό αναφορά κυρωτικό νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για εξέταση στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Νομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία έχει υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 48.500 και με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 1998.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συνθήκης, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης, στο υπό αναφορά καταστατικό για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου προβλέπονται, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα ακόλουθα:

1. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα συμπληρώνει τις εθνικές ποινικές δικαιοδοσίες στον τομέα δράσης του, αφού της προσφυγής σ’ αυτό θα προηγείται η προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια. Το δικαστήριο αυτό θα συνδέεται με τα Ηνωμένα Έθνη μέσω συμφωνίας και θα εδρεύει στη Χάγη.

2. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού θα επεκτείνεται σε θέματα γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα επίθεσης.

3. Η διασφάλιση των αρχών της μη αναδρομικότητας της ποινικής ευθύνης, της ατομικής ποινικής ευθύνης, της ειδικής ευθύνης στρατιωτικών διοικητών κ.ά.

4. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο αυτό μπορεί να είναι φυλάκιση μέχρι 30 χρόνια ή ισόβια φυλάκιση και επιπρόσθετα πρόστιμο και κατάσχεση εσόδων κ.ά.

5. Ο καθορισμός του τρόπου συνεργασίας των κρατών μελών της συνθήκης στη διερεύνηση και δίωξη των αδικημάτων που μπορεί να εκδικάζει το δικαστήριο αυτό.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιβάλλεται η άμεση κύρωση από τη Βουλή της πιο πάνω συνθήκης, γιατί αυτό αποτελεί δέσμευσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς όμως η δέσμευση αυτή να αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας:

  • Τη συνθήκη αυτή έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει εκατό τριάντα εννέα χώρες -περιλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ρωσίας- την έχουν κυρώσει πενήντα δύο χώρες και αυτή θα τεθεί σε ισχύ με την κύρωση από εξήντα κράτη μέλη, οπότε θα επικυρωθεί και από τα Ηνωμένη Έθνη.
  • Όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι υποψήφιες χώρες έχουν κυρώσει τη σύμβαση, με εξαίρεση την Τουρκία.
  • Το υπό ίδρυση δικαστήριο θα εργάζεται επικουρικά προς τα εθνικά δικαστήρια και θα επικεντρώνεται σε εξέταση εγκλημάτων γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων επίθεσης.
  • Η δικαιοδοσία του υπό ίδρυση δικαστηρίου θα είναι επικουρική, δηλαδή παράλληλη και επιπρόσθετη προς τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου, ενώ η ρύθμιση των διαδικασιών λειτουργίας του δικαστηρίου αυτού θα καθοριστεί με κανονισμούς. Επίσης, με την ίδρυση του διεθνούς αυτού δικαστηρίου δε θα απαιτείται η ίδρυση ad hoc ποινικών δικαστηρίων, όπως π.χ. στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντας πρόσφατα.
  • Το γεγονός ότι η συνθήκη αυτή θα επικυρωθεί και από τα Ηνωμένα Έθνη θα βοηθήσει την Κύπρο στις προσπάθειές της για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία εισηγείται την κύρωση της συνθήκης αυτής με δύο επιφυλάξεις που αφορούν η πρώτη τη δυνατότητα οι αιτήσεις από το υπό ίδρυση δικαστήριο να μπορούν επίσης να διαβιβαστούν απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η δεύτερη ότι οι αιτήσεις από το δικαστήριο για συνεργασία και τα έγγραφα που τις υποστηρίζουν θα υποβάλλονται επίσης και στην αγγλική γλώσσα, που θα είναι γλώσσα εργασίας του δικαστηρίου αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στην πλειοψηφία της, αφού έλαβε υπόψη τα πολλαπλά οφέλη για την Κύπρο ως χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως χώρα κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συνθήκης.

Το μέλος της επιτροπής Νομικών κ. Αριστοφάνης Γεωργίου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα τοποθετηθεί για το θέμα κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2002, υπό το φως και της ενημέρωσης που της έγινε εγγράφως από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετεί τη θέση της τελευταίας, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου για την κύρωση της πιο πάνω συνθήκης.

 

 

 

27 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων