Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Άριστος Χρυσοστόμου

Μαρία Κυριακού

Γιώργος Βαρνάβα

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Σωτήρης Σαμψών

Σταύρος Ευαγόρου

Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 19 Φεβρουαρίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 της βασικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της βιομηχανίας αμπελουργικών προϊόντων, σκοπείται η ενσωμάτωση στους βασικούς κανονισμούς αριθμού νέων διατάξεων σε σχέση με τις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φέρουν οι συσκευασίες διάθεσης ζιβανίας, έτσι ώστε:

α. στην περίπτωση που ο εμφιαλωτής της ζιβανίας δεν είναι και ο παραγωγός να αναγράφεται μόνο το όνομα του εμφιαλωτή στις ετικέτες και

β. στην ετικέτα κάθε φιάλης να αναγράφεται επίσης ο κωδικός αριθμός της συγκεκριμένης εμφιάλωσης (παρτίδας).

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες και αποτελούν προϊόν συμφωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών που εκπροσωπούνται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αμπελουργικών Προϊόντων. Σημειώνεται επίσης ότι η πιο πάνω συμφωνία είναι καταχωρημένη και στα πρακτικά της οικείας συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αμπελουργικών Προϊόντων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν, ώστε να προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που εμφιαλώνεται προϊόν για λογαριασμό άλλου προσώπου, να αναγράφεται στη φιάλη το όνομα του προσώπου αυτού.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων