Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.430.358 και έσοδα ύψους £2.036.970.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2002 και ειδικότερα οι κεφαλαιουχικές αφορούν επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις κτιρίων, δρόμων και εγκαταστάσεων. Το σύνολο των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών παρουσιάζει αύξηση κατά £399.000, η οποία οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα για αναβάθμιση της βόρειας εισόδου του εκθεσιακού χώρου. Για την υλοποίηση του έργου αυτού έχει προβλεφθεί ποσό ύψους £393.000, το οποίο θεωρείται μακροπρόθεσμη επένδυση που θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων της Αρχής.

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων δήλωσαν ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης των εσόδων με την κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου, καθώς και με την προώθηση και αξιοποίηση των περιπτέρων και εγκαταστάσεων της Αρχής για εκθεσιακές και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους. Για την επίτευξη ωστόσο του πιο πάνω στόχου δηλώνουν ότι απαιτείται η ενίσχυση του τομέα προβολής και διαφήμισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το 2002.

 

26 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων