Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Τμήματος Τελωνείων - Θέση Βοηθού Τελωνείων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002», 2. «Οι περί Σχολής Τυφλών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002» και 3. «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέσεις Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου Α΄ και Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

Ιωνάς Νικολάου

Χρίστος Κληρίδης

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Κώστας Παπακώστας

Γιώργος Περδίκης

Άγις Αγαπίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Φεβρουαρίου του 2002. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού). Για το πρώτο θέμα κλήθηκαν επίσης και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, για το δεύτερο θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Σχολής Τυφλών και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών και για το τρίτο θέμα εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Στις συνεδρίες της επιτροπής δεν παρέστησαν, παρ’ όλο που προσκλήθηκαν, εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Τελωνείων στο Τμήμα Τελωνείων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των εξήντα δύο νέων θέσεων στο τμήμα αυτό, η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στη Σχολή Τυφλών και τέλος η αναθεώρηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου Α΄ και Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Με τις πρόνοιες των πρώτων και των τρίτων κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι, ενώ για τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Σχολής Τυφλών και εκπρόσωποι της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών εισηγήθηκαν τη διαγραφή από τα απαιτούμενα προσόντα του πανεπιστημιακού τίτλου σε θέματα εκπαίδευσης τυφλών, για σκοπούς διεύρυνσης του κύκλου των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή, και τη συμπερίληψη του πτυχίου της νομικής στα πανεπιστημιακά διπλώματα των οποίων οι κάτοχοι μπορούν να διεκδικήσουν την εν λόγω θέση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή:

1. ομόφωνα την έγκριση των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2. ομόφωνα την έγκριση των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα και του πτυχίου της νομικής και με τη μείωση από δεκαπέντε χρόνια σε δέκα χρόνια της προηγούμενης πείρας για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Σχολής Τυφλών κατά τα πρώτα δύο χρόνια από την έγκριση του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας, για σκοπούς διεύρυνσης του κύκλου των υποψηφίων για τη θέση αυτή. και

3. κατά πλειοψηφία την έγκριση των τρίτων υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής κ. Αριστοφάνης Γεωργίου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα τοποθετηθεί για τους τρίτους υπό αναφορά κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

 

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων