Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φρεάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Δώρος Θεοδώρου

Λευτέρης Χριστοφόρου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Νίκος Τορναρίτης

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φρεάτων Νόμου, ώστε να αυξηθούν ορισμένα τέλη που αφορούν την έκδοση άδειας ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη αναθεώρηση των εν λόγω τελών κρίθηκε αναγκαία, ώστε να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα του πραγματικού κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η τελευταία αύξησή τους επήλθε το 1984.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε ότι τα προτεινόμενα τέλη είναι ψηλά, γι’ αυτό και αποφάσισε να τα μειώσει ως ακολούθως:

  • τα τέλη χαρτοσήμου που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για άδεια ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος από τρεις λίρες που προτείνονται σε μία λίραֹ
  • τα τέλη έκδοσης της άδειας ανόρυξης ή κατασκευής φρέατος από δέκα λίρες που προτείνονται σε πέντεֹ και
  • τα τέλη έκδοσης αντιγράφου της πιο πάνω αναφερόμενης άδειας από δέκα λίρες που προτείνονται σε τρεις λίρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

19 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων