Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας για την Προώθηση της Τήρησης των Διεθνών Μέτρων Διατήρησης και Διαχείρισης από τα Αλιευτικά Σκάφη στην Ανοικτή Θάλασσα (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σοφοκλής Φυττής

Χρίστος Κληρίδης

Ανδρέας Χρίστου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συμφωνίας για την Προώθηση της Τήρησης των Διεθνών Μέτρων Διατήρησης και Διαχείρισης από τα Αλιευτικά Σκάφη στην Ανοικτή Θάλασσα, η οποία εγκρίθηκε κατά την 27η Σύνοδο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Νοέμβριο του 1993. Η προσχώρηση της Δημοκρατίας στην πιο πάνω συμφωνία αποφασίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 51.727 και ημερομηνία 17 Μαΐου 2000.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους πιο πάνω εκπροσώπους, η συμφωνία πηγάζει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία υποχρεώνει όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστούν για τη διατήρηση και διαχείριση των βιολογικών πόρων της ανοικτής θάλασσας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της συζήτησης της πιο πάνω συμφωνίας, ζήτησε να κατατεθούν πρόσθετα στοιχεία τόσο σε σχέση με τη δυνατότητα της Κύπρου να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή όσο και σε σχέση με άλλα παρεμφερή θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή οδηγιών της κοινότητας, αλλά δεν απορρέουν άμεσα από την παρούσα συμφωνία. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η υποχρέωσή μας για διατήρηση συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών που προκύπτει από την εναρμόνιση της περί Αλιείας νομοθεσίας, ο τρόπος κατανομής του κόστους του συστήματος, καθώς και οι προδιαγραφές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται. Παράλληλα η επιτροπή θα αναμένει από την εκτελεστική εξουσία να καταθέσει ενώπιόν της όλα τα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν στα πλαίσια της πιο πάνω συζήτησης.

 

19 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων