Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Μονάδες Μέτρησης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγις Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Δημήτρης Συλλούρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του νόμου όσο και των κανονισμών που προτείνονται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στο Κεφάλαιο «Ελεύθερη Διακίνηση Αγαθών».

Mε το νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τα μέτρα και τα σταθμά, για να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση της σχετικής οδηγίας που αφορά τη χρήση συμπληρωματικών μονάδων μέτρου, βάρους ή αρίθμησης. Eιδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καθίσταται επιτρεπτή η εμπορία προϊόντων με συμπληρωματικές ενδείξεις, δηλαδή ενδείξεις σε μονάδες μέτρου, βάρους ή αρίθμησης άλλες από τις νόμιμες μονάδες μέτρου, βάρους ή αρίθμησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 68 της νομοθεσίας περί Μέτρων και Σταθμών, σκοπείται η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τη σχετική οδηγία του κεκτημένου για τις μονάδες μέτρησης με την επαναδιατύπωση ή την προσθήκη ορισμένων ορισμών που αφορούν αριθμούς μονάδων μέτρησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

18 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων