Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σοφοκλής Φυττής

Χρίστος Κληρίδης

Ανδρέας Χρίστου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, η οποία εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών το Νοέμβριο του 1997. Η υπογραφή της πιο πάνω συμφωνίας από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.684 και ημερομηνία 4 Μαΐου 2000.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο είναι διεθνής οργανισμός συνεργασίας των κρατών της Μεσογείου, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών με σκοπό τη διαχείριση των έμβιων πόρων της Μεσογείου Θαλάσσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αναμένεται ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από την κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας αναφορικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της λεκάνης της Μεσογείου λόγω της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας που αναπτύσσει η Γενική Επιτροπή Αλιείας. Η ωφέλεια της Κύπρου από τη συμμετοχή είναι τέτοια που θα επέβαλλε την κύρωση της συμφωνίας ακόμη και χωρίς τη δέσμευση για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, υπό το φως όλων των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πιο πάνω συμφωνίας, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο κύρωσή της.

 

11 Φεβρουαρίου 2002 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων