Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Άριστος Χρυσοστόμου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2002 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.970.000 και έσοδα του ιδίου ύψους. Τα έσοδα του ιδρύματος προέρχονται από κρατική χορηγία η οποία για το έτος 2002 προϋπολογίζεται σε £1.969.970.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ιδρύματος για τα διάφορα προσφερόμενα σχέδια υποτροφιών τα οποία καλύπτουν υποτροφίες χωρίς οικονομικά κριτήρια, υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια, ειδικές υποτροφίες και υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε δικαιούχους παθόντες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παραχωρήθηκαν υποτροφίες ύψους £749.000. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για παραχώρηση υποτροφιών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται σε £1.780.000 από την οποία ποσό ύψους £50.000 θα χορηγηθεί για υποτροφίες με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2002.

 

13 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων