Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2002 σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν την 21η Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και άλλοι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £30.261.024 και έσοδα ύψους £23.105.000. Τα έσοδα της Αρχής, όπως αυτά έχουν προϋπολογισθεί, προέρχονται κυρίως από γενικά λιμενικά δικαιώματα για τη λειτουργία των λιμανιών, όσον αφορά πλοία, εμπορεύματα που εισάγονται, εξάγονται ή είναι υπό διαμετακόμιση, από επιβάτες, πλοηγικά δικαιώματα και άλλα. Προέρχονται επίσης από άδειες και δικαιώματα (royalties), καθώς και από επενδύσεις. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα £7.156.000, το οποίο θα καλυφθεί από τα αποθέματα της Αρχής που προέρχονται από εξωτερικό δανεισμό και τα οποία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2001 ήταν της τάξης των £17.770.000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε νέες θέσεις ή αναβαθμίσεις θέσεων και για πρώτη φορά έχει αναληφθεί συνειδητή προσπάθεια μείωσης των ελλειμμάτων της Αρχής, τα οποία, ως γνωστό, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονταν πολύ υψηλά. Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, οι παράγοντες που θα συμβάλουν στην εξυγίανση των οικονομικών της Αρχής είναι η αξιοπιστία, η εικοσιτετράωρη εργασία, οι κατάλληλοι χώροι στοιβασίας και η προσέλκυση λιγότερων αλλά μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιρειών.

Αναφορικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανάπλαση του χερσαίου χώρου του λιμανιού της Λεμεσού βρίσκονται προς το τέλος, η σχετική διαδικασία των προσφορών θα αρχίσει σε δύο μήνες και σε διάστημα ενός έτους το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί. Γίνεται επίσης συντήρηση κάποιων χώρων στο λιμάνι της Λάρνακας και ανάπλαση του χώρου του φάρου στο λιμάνι της Πάφου. Ειδικότερα, όσον αφορά το λιμάνι της Λάρνακας, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι έχει ετοιμαστεί κατάλογος προκαταρκτικών πληροφοριών και ερωτηματολόγιο, που θα δοθούν σε δεκαέξι οίκους οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, έτσι που πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους να αναμένεται ότι θα γίνει η επιλογή του στρατηγικού επενδυτή ο οποίος, όπως είναι γνωστό, θα αναλάβει την ανάπλαση του λιμανιού της Λάρνακας, με στόχο τη μετατροπή του σε αποκλειστικά επιβατικό λιμάνι.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν διαφωνία ως προς το συμπεριληφθέν σ’ αυτόν κονδύλι, ύψους £800.000, για μεταφορά στο λιμάνι της Λεμεσού δύο γερανογεφυρών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο λιμάνι της Λάρνακας.

Όπως είναι γνωστό, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ενόψει της σκοπούμενης μετατροπής του λιμανιού της Λάρνακας σε αποκλειστικά επιβατικό λιμάνι, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη μετακίνηση των εν λόγω γερανογεφυρών, οι οποίες αυτή τη στιγμή δε χρησιμοποιούνται, και για το σκοπό αυτό είχε και στο παρελθόν περιλάβει σχετικά κονδύλια στους προϋπολογισμούς της.

Όπως είναι επίσης γνωστό, τα εν λόγω κονδύλια είχαν καταψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, η οποία έκρινε ότι, προτού κατακυρωθούν οι σχετικές προσφορές στον υποψήφιο στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει την αναβάθμιση του λιμανιού της Λάρνακας, έτσι που να καταστούν σαφείς οι όροι των σχετικών συμβολαίων και η πραγματική μελλοντική χρήση του λιμανιού της Λάρνακας, οι γερανογέφυρες δε θα πρέπει να μετακινηθούν.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, καταθέτοντας τις απόψεις του ενώπιον της επιτροπής, υποστήριξε ότι το υπό συζήτηση κονδύλι επαναφέρεται και πάλι στον προϋπολογισμό της Αρχής, επειδή η διαδικασία ανάθεσης του έργου σε στρατηγικό επενδυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εν λόγω γερανογέφυρες κρίνονται απαραίτητες για το λιμάνι της Λεμεσού. Ανέφερε επίσης ότι η αγορά νέων είναι εξαιρετικά δαπανηρή και ότι οι γερανογέφυρες στο λιμάνι της Λάρνακας βρίσκονται για πολύ καιρό σε αχρησία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2002, με τις ακόλουθες επιφυλάξεις βουλευτών μελών της:

· Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ως προς το άρθρο 2-140,002, που αφορά το κονδύλι για τη μεταφορά των γερανογεφυρών από το λιμάνι της Λάρνακας στο λιμάνι της Λεμεσού, ύψους £800.000, κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και ενδεχομένως να καταθέσουν σχετική τροπολογία.

· Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα υπόλοιπα μέλη βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν επίσης να τοποθετηθούν για το ίδιο θέμα στην ολομέλεια του σώματος.

Τέλος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των ίδιων πιο πάνω κοινοβουλευτικών ομάδων εισηγούνται τη δέσμευση του άρθρου 005-026 του υπό αναφορά προϋπολογισμού, που αφορά ειδική χορηγία ύψους £25.000, η οποία προορίζεται να δοθεί κατά χάριν, επιπρόσθετα με τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα, σε διοικητικό λειτουργό της Αρχής, ο οποίος για λόγους υγείας αναγκάζεται να αφυπηρετήσει πρόωρα.

Η εισήγηση αυτή γίνεται, γιατί, σύμφωνα με τους ίδιους βουλευτές, στην Αρχή Λιμένων Κύπρου δεν ισχύει σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης και η εν λόγω ειδική χορηγία, η οποία προορίζεται να δοθεί κατά χάριν, δεν έχει συμφωνηθεί με τη συνδικαλιστική πλευρά, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ατασθαλιών και επανάληψης παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Για το λόγο αυτό γίνεται εισήγηση για δέσμευση του σχετικού άρθρου, έτσι που η Αρχή να επανέλθει στη Βουλή με περισσότερες λεπτομέρειες και επεξηγήσεις, προτού προχωρήσει στην εν λόγω δαπάνη.

 

13 Φεβρουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων