Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.174.080 και έσοδα ύψους £5.665.631, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους.

Η επιτροπή κατά την εξέταση του εν λόγω προϋπολογισμού είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους αρμοδίους του οργανισμού για τα διάφορα σχέδια και για τη στεγαστική πολιτική που εφαρμόζεται για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού, με την έγκριση ετησίως δανείων ύψους £90 εκατομ. για δυόμισι χιλιάδες νοικοκυριά. Ενημερώθηκε επίσης για άλλα θέματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τα ισχύοντα κριτήρια δανειοδότησης και τα αντίστοιχα επιτόκια, καθώς επίσης το βαθμό ικανοποίησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων. Να σημειωθεί ότι καμία αίτηση δεν εκκρεμεί, αφού όλες εξετάζονται και διεκπεραιώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας έτσι στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του οργανισμού.

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης ζήτησαν όπως στα πλαίσια της μελετούμενης φορολογικής μεταρρύθμισης εξεταστεί από την επιτροπή το ζήτημα που αφορά την ανάγκη διατήρησης της φοροαπαλλαγής μέρους των τακτικών αποταμιεύσεων του κοινού που απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή τα μέλη του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτήν, με καταθέσεις στον οργανισμό για έξι χρόνια, το 40% αυτών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα. Ζήτησαν επίσης να εξεταστεί και το ζήτημα της προτεινόμενης στη φορολογική μεταρρύθμιση αύξησης της εισφοράς για την άμυνα από τόκους στο 10%.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις αυτές, αποφάσισε να τις θέσει ενώπιον της κυβέρνησης στη διάρκεια της μελέτης της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επί μέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το 2002.

 

12 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων