Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2002 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2002 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.627.277 και έσοδα ύψους £590.000. Οι δαπάνες της επιτροπής, όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί, αφορούν μεταξύ άλλων μισθούς προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αγορές υπηρεσιών, εκπαίδευση προσωπικού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αγορά ειδών εξοπλισμού και άλλα. Τα έσοδα της επιτροπής προέρχονται από ποσοστιαία επιβάρυνση στα έσοδα του χρηματιστηρίου ύψους 10%, με βάση απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών στο χρηματιστήριο για το 2002 ο οποίος υπολογίστηκε στα £8.000.000. Εφόσον όμως συνεχιστούν οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών με τους οποίους άρχισε το 2002, η επιτροπή δυνατό να χρειαστεί κρατική χορηγία.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού καλύπτουν τις ακόλουθες ανάγκες:

  • πέντε μόνιμες θέσεις ανώτερου λειτουργού οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κενές.
  • είκοσι επτά μόνιμες θέσεις λειτουργού από τις οποίες οκτώ είναι κενές.
  • επτά μόνιμες θέσεις γραφέα από τις οποίες δύο είναι κενές.
  • μία μόνιμη θέση βοηθού γραφέα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κενή.

Οι υφιστάμενες κενές θέσεις αναμένεται να πληρωθούν στις αρχές του 2002, ενώ οποιεσδήποτε νέες θέσεις υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν στα μέσα του 2002, ανάλογα με τις ανάγκες της επιτροπής σε προσωπικό, γι’ αυτό και η σχετική πρόνοια καλύπτει μόνο έξι μήνες. Συναφώς αναφέρεται ότι η πρόσληψη των πρόσθετων υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη λόγω της τεράστιας αύξησης του όγκου εργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του νέου ρόλου και των νέων αρμοδιοτήτων και ευθυνών που έχουν προσδοθεί σε αυτή, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή του για την κατά νόμο ψήφιση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2002.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την αποδέσμευση διαφόρων άρθρων του υπό συζήτηση προϋπολογισμού τα οποία παρουσιάζονται με σταυρό (+), ώστε με την αποδέσμευσή τους να καθίσταται πλέον δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης χωρίς προηγουμένως να δίνονται λεπτομέρειες στο Υπουργείο Οικονομικών και χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εξασφάλιση εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Οικονομικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών. Τα άρθρα αυτά αφορούν αγορά για εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αγορά εξοπλισμού γραφείου, αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών, αγορά επίπλων και σκευών και διάφορα έργα.

 

12 Φεβρουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων