Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 7) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Κλεάνθους Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Ανδρέας Χρίστου Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 της περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως νομοθεσίας, σκοπείται η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη σχετική οδηγία του κοινοτικού κεκτημένου που αναφέρεται στην υποχρέωση για εγκατάσταση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η συμπλήρωση των προσφάτως εγκριθέντων κανονισμών που εισάγουν την υποχρέωση για έγκριση αυτών των συσκευών, εισάγοντας περαιτέρω διατάξεις που αφορούν την εξουσιοδότηση συνεργείων τοποθέτησης των εν λόγω συσκευών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί αυτοί, εκτός από την πιο πάνω βασική πρόνοια, προέβλεπαν και τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των υφιστάμενων διατάξεων για την εγκατάσταση των συσκευών περιορισμού της ταχύτητας κατά έξι μήνες. Το μέρος αυτό των προτεινόμενων κανονισμών είχε ήδη εγκριθεί από το Δεκέμβριο του 2001, ενώ παραμένει για έγκριση ενώπιον της Βουλής το μέρος που αφορά την εξουσιοδότηση των συνεργείων τοποθέτησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

11 Φεβρουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων