Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Πρόληψη, Διερεύνηση και Καταστολή Τελωνειακών Αδικημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ελένη Θεοχάρους Δώρος Θεοδώρου
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Άντρος Κυπριανού Μη μέλη της επιτροπής:
Μάρκος Κυπριανού Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Πρόληψη, Διερεύνηση και Καταστολή Τελωνειακών Αδικημάτων, καθώς και τα παραρτήματα που αναφέρονται σ’ αυτή.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω Σύμβασης με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η προσχώρηση της Κύπρου στην πιο πάνω Σύμβαση αποφασίστηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2001.

Στόχος της πιο πάνω Σύμβασης, που είναι γνωστή ως Σύμβαση του Ναϊρόμπι, είναι η αμοιβαία διοικητική βοήθεια μεταξύ των χωρών για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή των τελωνειακών αδικημάτων.

Η Σύμβαση αυτή αποτελείται από το κυρίως μέρος και από έντεκα παραρτήματα. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος, κατά τη στιγμή της προσχώρησης μπορεί να προσδιορίσει ποια από τα έντεκα παραρτήματα θα αποδεχθεί, νοουμένου ότι αποδέχεται τουλάχιστον ένα. Η Δημοκρατία έχει αποδεχτεί οκτώ από τα παραρτήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού πήρε πρόσθετες διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του πιο πάνω νομοσχεδίου και την κατά νόμο κύρωση της Σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

 

11 Φεβρουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων