Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέλιτος Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Κλεάνθους Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σοφοκλής Φυττής Χρίστος Κληρίδης
Ανδρέας Χρίστου Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2001 και στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 της περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) νομοθεσίας, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τη σχετική οδηγία του κοινοτικού κεκτημένου που αφορά την παρασκευή και την πώληση μέλιτος, καθώς και τροφίμων που περιέχουν μέλι. Η οδηγία αυτή εμπίπτει στο Κεφάλαιο «Ελεύθερη Διακίνηση Αγαθών» και οι διατάξεις της συνιστούν δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς τίθενται οι όροι που πρέπει να πληρεί το υπό πώληση μέλι σε σχέση με τη σύνθεσή του και ειδικότερα με την περιεκτικότητά του σε ουσίες, όπως ανάγοντα σάκχαρα, ανόργανα άλατα και νερό.

Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τους πιο πάνω κανονισμούς, ο πρόεδρος της επιτροπής, με την ευκαιρία της κατάθεσης ενώπιόν του επιστολής από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων, ζήτησε από τους εκπροσώπους τόσο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργείου Υγείας να μελετήσουν τις εισηγήσεις του συνδέσμου και αφού διαβουλευθούν με τους ενδιαφερομένους να ενημερώσουν την επιτροπή κατά πόσο τις υιοθετούν και σε ποιο βαθμό.

Οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας με σχετικές επιστολές τους ενημέρωσαν την επιτροπή σε σχέση με τις επαφές που είχαν με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων, καθώς και για το ποιες από τις εισηγήσεις του συνδέσμου αυτού τελικά υιοθετούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία έχει επισημάνει ότι οι μελισσοκόμοι οφείλουν ήδη να εφαρμόζουν τις περισσότερες από τις διατάξεις της οδηγίας, η οποία περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο κανονισμό, μια και ήδη περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό κυπριακό πρότυπο για το μέλι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού μελέτησε εκ νέου τους ανωτέρω κανονισμούς, υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Φεβρουαρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων