Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Σύμβασης του Μοντρεάλ για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Δώρος Θεοδώρου
Ελένη Θεοχάρους
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Άντρος Κυπριανού Σοφοκλής Φυττής
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η Κύρωση της Σύμβασης για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων για τις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές, που υπογράφτηκε στο Μοντρεάλ στις 28 Μαΐου 1999.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, η εν λόγω Σύμβαση θεσπίζει ένα εκσυγχρονισμένο και ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την ευθύνη των αερομεταφορέων αναφορικά με την πρόκληση ζημιών σε επιβάτες, αποσκευές και εμπορεύματα κατά τη διάρκεια διεθνών ταξιδιών, με σκοπό τη βελτίωση του ισχύοντος καθεστώτος, το οποίο βασίζεται στη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως έχει τροποποιηθεί.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω Σύμβασης, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της Σύμβασης στην οποία αναφέρεται.

 

11 Φεβρουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων