Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται.

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος

Άγις Αγαπίου

Ιωνάς Νικολάου

Χρίστος Κληρίδης

Μαρία Κυριακού

 

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Μη μέλη της επιτροπής:

Αριστοφάνης Γεωργίου

Γιώργος Περδίκης

Κώστας Παπακώστας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών (Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δεν προσήλθαν στις εργασίες της επιτροπής, παρά το γεγονός ότι προσκλήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η δημιουργία για πρώτη φορά σχεδίων υπηρεσίας για θέσεις που ενέκρινε η Βουλή με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2001 ή η αναθεώρηση υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καταρτίζονται για πρώτη φορά σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Τεχνικού Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθωτικών Βοηθημάτων, Πρώτου Τεχνικού Εργαστηρίου Ισοτόπων στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ενώ καταρτίζονται επίσης για πρώτη φορά σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Επιθεωρητή Εργοθεραπείας και Επιθεωρητή Εργοθεραπευτή και Διαιτολόγου Α΄ στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνεται επίσης η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Χημικού 2ης Τάξης στο Γενικό Χημείο του Κράτους και των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄ και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

11 Φεβρουαρίου 2002

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Πρώτου Τεχνικού Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθωτικών Βοηθημάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

2. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Πρώτου Τεχνικού Εργαστηρίου Ισοτόπων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Ανώτερου/ης Επιθεωρητή/τριας Εργοθεραπείας και Επιθεωρητή/τριας Εργοθεραπευτή/τριας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέση Διαιτολόγου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

5. Οι περί Γενικού Χημείου - Θέση Χημικού 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

6. Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας) - Θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄ και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2002.

 

11 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων