Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αποβαθρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Κίκης Γιάγκου Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιάννος Λαμάρης Σοφοκλής Φυττής
Λευτέρης Χριστοφόρου Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποβαθρών Νόμου, έτσι που αρμόδιο όργανο για την έκδοση κανονισμών που να βασίζονται στις διατάξεις του να είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, αντί ο Υπουργός Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στην επιτροπή πως η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

11 Φεβρουαρίου 2002

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων