Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2002, όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπει έσοδα ύψους £9.056.760, που προέρχονται κυρίως από αποπληρωμές δανείων και τόκους υφιστάμενων δανείων και έξοδα ύψους £10.961.960. Ως εκ τούτου παρουσιάζει έλλειμμα ύψους £1.905.200.

Όπως είναι γνωστό, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και έχει ως κύριο σκοπό την παροχή δανείων κυρίως για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφελείας και για την πραγματοποίηση διάφορων άλλων στόχων με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης, όπως είναι για παράδειγμα το σχέδιο δανειοδότησης φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό, το σχέδιο συντήρησης και ανάπτυξης διατηρητέων οικοδομών και το σχέδιο αναδασμού.

Kατά τη μελέτη του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα των μελών της επιτροπής δήλωσαν ότι για το σχέδιο αυτοεργοδοτούμενων αποφοίτων πανεπιστημίων και ανώτατων σχολών υπάρχει ανταπόκριση, αλλά η απορρόφηση του σχετικού κονδυλίου δεν είναι η αναμενόμενη.

Επισημαίνοντας η επιτροπή ότι για την εφαρμογή του υπό αναφορά σχεδίου οι διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων είναι χρονοβόρες και ότι το επιτόκιο δανεισμού για παραχώρηση τέτοιων δανείων σε απόφοιτους πανεπιστημίων και ανώτατων σχολών είναι υψηλό, ζήτησε παράλληλα να ενημερωθεί γραπτώς για τις κατηγορίες ατόμων στις οποίες παραχωρήθηκαν τέτοιου είδους δάνεια για τα έτη 2000 και 2001. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταθέσει τα στοιχεία αυτά σε εύθετο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

 

7 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων