Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας  
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον πιο πάνω προϋπολογισμό σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο νεοδιορισθείς Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβλέπει δαπάνες ύψους £783.805 και έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του γραφείου αυτού, όπως έχουν προϋπολογισθεί, προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία. Επειδή δεν προβλέπεται κατά το έτος 2002 να εισπραχθούν οποιαδήποτε τέλη και δικαιώματα, όλα τα ποσά που θα καταβάλει η κυβέρνηση στο ταμείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για πληρωμή μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων των μελών του προσωπικού του ή οποιασδήποτε αμοιβής πληρωτέας δυνάμει συμβάσεως παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται από τον επίτροπο ή αμοιβής πληρωτέας στα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, θα επιστραφούν στην κυβέρνηση από τον επίτροπο.

Όπως είναι γνωστό, ο εν λόγω προϋπολογισμός κατατίθεται για πρώτη φορά στη Βουλή για έγκριση ύστερα από την ψήφιση τον Απρίλιο του 2001 του περί Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Διορισμός, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου) Νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του γραφείου του επιτρόπου θα προέρχονται στο μέλλον από την επιβολή τελών χορήγησης αδειών, από την επιβολή διάφορων καταβλητέων τελών μεταξύ των οποίων θα είναι τα τέλη χορήγησης αδειών για τη δημιουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την εγγραφή παροχέων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, για την εγγραφή παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών, για την εξέταση και χορήγηση έγκρισης τερματικού εξοπλισμού και από την επιβολή διοικητικών προστίμων σε παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς επίσης τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό δημιουργούνται επιπροσθέτως της θέσεως του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων οι ακόλουθες θέσεις:

  • μία θέση βοηθού επιτρόπου (κλ. Α16),
  • μία θέση διευθυντή (κλ. Α15),
  • δύο θέσεις ανώτερων λειτουργών (κλ. Α13),
  • δεκαεπτά θέσεις λειτουργών (κλ. Α8-Α10-Α11),
  • μία θέση γραμματειακού λειτουργού (κλ. Α8-Α9),
  • μία θέση λογιστικού λειτουργού (κλ. Α4-Α7),
  • εννέα θέσεις γραφέων (κλ. Α2-Α5-Α7).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, έχει ήδη διευθετηθεί η ενοικίαση χώρου στον οποίο θα στεγαστούν τα γραφεία της υπηρεσίας και αναμένεται ότι σύντομα θα αρχίσει η λειτουργία του εν λόγω γραφείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή του για την κατά νόμο ψήφιση του Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2002.

7 Φεβρουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων