Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, αναπλ. πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Τάσσος Παπαδόπουλος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιώργος Λιλλήκας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας τον κ. Δώρο Θεοδώρου
Γιάννος Λαμάρης  
Παναγιώτης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή στη σημερινή συνεδρία της, 7 Φεβρουαρίου 2002, και κηρύχθηκαν επείγοντες.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 3 του περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμου, σκοπείται ο καθορισμός για το επόμενο εξάμηνο των λιανικών τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών, έτσι ώστε οι λιανικές τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου (σύνηθες) να μειωθούν κατά 1 σεντ/λίτρο και του πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο κατά 2 σεντ/λίτρο, ώστε οι εταιρείες πετρελαιοειδών να μην πραγματοποιούν ούτε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα.

Ο καθορισμός των τιμών αυτών γίνεται στα πλαίσια της άσκησης του δικαιώματος αλλά και του καθήκοντος του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να προβαίνει κάθε εξάμηνο στην αναθεώρηση των τιμών αυτών, με βάση τα εκάστοτε δεδομένα, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και τους υπόλοιπους παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν τις τιμές αυτές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αναθεώρηση των τιμών των πετρελαιοειδών γίνεται με κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της κατάθεσής τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 7η Φεβρουαρίου 2002.

Όπως είναι γνωστό, οι τρέχουσες τιμές των πετρελαιοειδών αναπροσαρμόστηκαν για τελευταία φορά την 1η Αυγούστου 2001, με βάση την τότε ισχύουσα νομοθεσία για τα πετρελαιοειδή, καθώς και με βάση τον πίνακα Γ΄ των περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικών) (Αρ. 2) Κανονισμών του 2000.

Όπως είναι επίσης γνωστό, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή την 31η Ιανουαρίου 2002 κανονισμούς με τους οποίους οι τιμές πώλησης παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Τους κανονισμούς αυτούς εξέτασε η επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2002 στην παρουσία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλυσε στην επιτροπή το όλο θέμα, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι το υπουργείο του επεξεργάζεται νέο σύστημα για ελευθεροποίηση της τιμής των καυσίμων, το οποίο και αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου περί το τέλος του πρώτου τριμήνου ή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2002.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, η τιμή του αργού πετρελαίου ανέρχεται κατά μέσο όρο, για το μήνα Ιανουάριο, στα 19,5 δολάρια το βαρέλι και η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας στα Κ £=US$ 1,54 περίπου, δηλαδή η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σήμερα είναι Κ£12,66 το βαρέλι.

Με βάση επίσης την ίδια έκθεση, λόγω της διαφοροποίησης της τιμής του αργού πετρελαίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, προκύπτει μηνιαίο πλεόνασμα της τάξεως των £800.000 περίπου με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Συνεπώς, οι λιανικές τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου (σύνηθες) θα πρέπει να μειωθούν κατά 1 σεντ/λίτρο και του πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο κατά 2 σεντ/λίτρο, ώστε οι εταιρείες πετρελαιοειδών να μην πραγματοποιούν πλεόνασμα ή έλλειμμα και σ’ αυτό αποβλέπουν οι κανονισμοί, οι οποίοι ουσιαστικά αντικαθιστούν τους ομότιτλους κανονισμούς που είχαν κατατεθεί στη Βουλή την 31η Ιανουαρίου 2002.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, έτσι ώστε να μειωθούν οι σημερινές λιανικές τιμές πώλησης των πετρελαιοειδών, όπως πιο πάνω αναφέρεται.

 

7 Φεβρουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων