Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται 1. «Οι περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002» και 2. «Οι περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Γιώργος Χατζηγεωργίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του ΠΑΣΥΞΕ, του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων και των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί Αεροπλοΐας (Τέλη Αεροδρομίου) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 52 και 68 των περί αεροπλοΐας σχετικών διαταγμάτων, ώστε να καταργηθούν τα τέλη προσγείωσης αναφορικά με επιβατηγά αεροσκάφη που εκτελούν δρομολογημένες ή ναυλωμένες πτήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2002.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Αεροδρομίων (Επιβατικό Τέλος) νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών, ώστε να καταργηθεί το επιβατικό τέλος κατά το μήνα Μάιο του 2002.

Όπως είναι γνωστό, όταν το Δεκέμβριο του 2001 εγκρίθηκαν από τη Βουλή τροποποιήσεις των ομότιτλων βασικών κανονισμών, δεν συμπεριλήφθηκε ο μήνας Μάιος όσον αφορά την κατάργηση των εν λόγω τελών αλλά μόνο ο Απρίλης.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσαν ότι στη δέσμη μέτρων που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για στήριξη του τουρισμού είχε συμπεριληφθεί και ο Μάιος όσον αφορά την κατάργηση των πιο πάνω τελών, ως ένα κίνητρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών στον τουρισμό μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αμερική. Η κατάργηση των τελών αυτών και για το μήνα Μάιο θα συμβάλει επίσης και στην αντιμετώπιση του έντονου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ άλλων χωρών που αποτελούν και αυτές τουριστικούς προορισμούς και σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλές. Όπως επισήμανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η μη επιβολή επιβατικών τελών και τελών προσγείωσης και κατά το μήνα Μάιο αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο στήριξης του τουρισμού ειδικά για το έτος 2002, εξαιτίας της μειωμένης τουριστικής κίνησης, γι’ αυτό και δε θα πρέπει, όπως τόνισε ο ίδιος, να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι μήνες Απρίλιος και Μάιος κατατάσσονται στους χειμερινούς μήνες για σκοπούς τουρισμού.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αφού επισήμαναν την ανάγκη για άμεση στήριξη του τουρισμού, συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις και το σκοπό και των δύο υπό αναφορά τροποποιητικών κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα εκτέθηκαν ενώπιόν της και αφού επισήμανε το γεγονός ότι οι δύο υπό αναφορά κανονισμοί αφορούν ένα προσωρινό μέτρο στήριξης του τουρισμού για το 2002, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

6 Φεβρουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων