Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Διενέργειας Δαπανών για το Μήνα Φεβρουάριο του 2002 (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Παναγιώτης Δημητρίου

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

Δώρος Θεοδώρου

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία η ίδια κατέθεσε στη σημερινή συνεδρία της Βουλής και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι η παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπάνης από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το μήνα Φεβρουάριο του 2002 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2001, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Φεβρουάριο του 2001, σχετικά με κάθε κεφάλαιο δαπάνης, όπως φαίνεται σε πίνακα που έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα επίσης με την προτεινόμενη νομοθεσία, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση, μέχρι να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο προϋπολογισμός του 2002.

Όπως είναι γνωστό, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2002 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Ιανουαρίου 2002, ωστόσο η έκδοσή του πριν από την 1η προσεχούς Φεβρουαρίου του 2002 δεν είναι δυνατή για λόγους καθαρά τεχνικούς, που οφείλονται στις διεργασίες που απαιτούνται για τη νομοτεχνική διατύπωσή του, με βάση τις τροπολογίες που επέφερε σ’ αυτόν η Βουλή.

Επειδή δε καθίσταται αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2001, μέχρι την ημερομηνία που ο φετινός προϋπολογισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας επιβάλλεται η νομοθετική ρύθμιση του θέματος και σ’ αυτό αποβλέπει η πρόταση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

31η Ιανουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων