Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Κώστας Παπακώστας

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Κίκης Γιάγκου

Σοφοκλής Φυττής

Λευτέρης Χριστοφόρου

Γιώργος Βαρνάβα

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2002. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, της ΠΕΠ και της ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η έγκριση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2002, που προβλέπει έξοδα ύψους £4.660.063 και έσοδα ύψους £4.696.750.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού αφορούν:

- αποδοχές προσωπικού

- έξοδα λειτουργίας γραφείου

- μίσθωση υπηρεσιών

- αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τ/Κ Περιουσιών

- διάφορα έργα (επιδιορθώσεις κτιρίων)

- ανέγερση επαγγελματικής στέγης σε Τ/Κ γη για εκτοπισθέντες - έργα υποδομής

- τέλη αποχετεύσεων

- σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα Τ/Κ περιουσιών

- αγορές μηχανοκίνητων οχημάτων και άλλων μηχανημάτων

- επιδιόρθωση και βελτίωση Τ/Κ κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

- συντήρηση και λειτουργία Τ/Κ διατρήσεων

- επιδιόρθωση και συντήρηση Τ/Κ καταστημάτων και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

- επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα Τ/Κ αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

- καθαριότητα ανοικτών χώρων σε Τ/Κ συνοικίες εντός των πόλεων

- αυτοστέγαση σε Τ/Κ περιουσίες σε χωριά

- διάφορα άλλα έξοδα.

Από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ίδιου προϋπολογισμού, ποσό ύψους £3.500.000 αποτελεί κυβερνητική χορηγία και τα υπόλοιπα θα προέρχονται κυρίως από την είσπραξη ενοικίων, πώληση νερού και από διάφορες άλλες πηγές.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί λεπτομερώς για τη λειτουργία, το έργο και τους στόχους του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και να υποβάλει εισηγήσεις για σκοπούς βελτίωσης της όλης λειτουργίας του Ταμείου αλλά και της αύξησης των εσόδων του.

Η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες επισημάνσεις και βελτιωτικές εισηγήσεις αναφορικά με την καλύτερη διαχείριση και αύξηση των εσόδων του Ταμείου Τουρκοκυπριακών περιουσιών:

- Επιβάλλεται να δοθεί άμεση προτεραιότητα στις επιδιορθώσεις και στα έργα συντήρησης των Τουρκοκυπριακών κατοικιών, καθώς και στη στελέχωση κατά ικανοποιητικό τρόπο των συνεργείων, για να ανταποκρίνονται στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν.

- Να εξεταστεί από τους αρμοδίους το θέμα αύξησης των εισπραττόμενων ενοικίων για τα Τουρκοκυπριακά καταστήματα ύστερα από διαπραγματεύσεις με την ΠΟΒΕΚ, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, αντικρίζει θετικά το όλο θέμα και ήδη έχει προβεί και σε συγκεκριμένη πρόταση για αύξηση των εν λόγω ενοικίων.

Για το ίδιο θέμα επιβάλλεται επίσης να μελετηθούν παράλληλα και οι περιπτώσεις των λεγόμενων "θέσμιων" ενοικιαστών που δεν είναι πρόσφυγες και είχαν συνάψει ενοικιαστήριο έγγραφο απευθείας με τον Τ/Κ ιδιοκτήτη, ώστε να εξευρεθούν και στις περιπτώσεις αυτές τρόποι αύξησης των ενοικίων, τα οποία είναι απαράδεκτα χαμηλά σε σχέση με τα αγοραία ενοίκια.

- Να καταβληθεί προσπάθεια τόσο από πλευράς του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών όσο και από πλευράς άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα είναι το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για προώθηση σχεδίου αξιοποίησης των ακατοίκητων Τουρκοκυπριακών κατοικιών σε Τουρκοκυπριακά χωριά, οι οποίες με τις αναγκαίες επιδιορθώσεις να παραχωρούνται σε εργαζομένους για σκοπούς αναψυχής.

- Επιβάλλεται αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τις εξώσεις από Τουρκοκυπριακή ακίνητη περιουσία, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα υπέρβασης εξουσίας σε ορισμένες περιπτώσεις ή εφαρμογής της σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι υφιστάμενες και καταγραμμένες παρανομίες.

Όσον αφορά τις δαπάνες που προβλέπονται κάτω από το Κεφάλαιο 03.50.22.0 και άρθρο 330 του υπό συζήτηση προϋπολογισμού που αφορά τη Μίσθωση Υπηρεσιών του Νομικού Συμβούλου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να δεσμεύσει με σχετική σημείωση το σχετικό κονδύλι, έτσι ώστε μετά την 31η Μαΐου 2002, ημερομηνία που λήγει το υφιστάμενο συμβόλαιο του Νομικού Συμβούλου, καμία δαπάνη να μη διενεργηθεί χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκρισή της από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων.

Υπό το φως των πιο πάνω η επιτροπή, αφού τροποποίησε τον υπό συζήτηση Προϋπολογισμό σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το 2002.

 

28 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων