Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους Κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002».

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, Πρόεδρος

Γιαννάκης Θωμά

Ιωνάς Νικολάου

Άγις Αγαπίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Μάρκος Κυπριανού

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χρίστος Κληρίδης

Κώστας Παπακώστας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά Κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Γενικών Κανονισμών, ώστε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας να μην εμφαίνεται ως Τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η τροπολογία αυτή κατέστη αναγκαία ύστερα από σχετική τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη δημόσια υπηρεσία τον περσινό χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.


28 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων