Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

 

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός τόσο του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών είναι η νομοθετική ρύθμιση στην Κύπρο της προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, σύμφωνα με τις έννοιες και τους μηχανισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο προνοεί για την προστασία των δικαιωμάτων επί σχεδίων και υποδειγμάτων βιομηχανικών αντικειμένων ή χειροτεχνημάτων τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων που θα τηρείται στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Τα εν λόγω δικαιώματα γεννώνται με την υποβολή της αίτησης καταχώρησης, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο αιτήσεων που τηρείται στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται τα τέλη που θα καταβάλλονται στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία για το όλο θέμα, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος του 2002» και την έγκριση των σχετικών κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

28 Ιανουαρίου 2002

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων