Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται: «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Προορίζονται για Κτηνοτροφικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2002» και «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και με τους δύο προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η ενσωμάτωση στην εσωτερική νομοθεσία σειράς οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε η νομοθεσία μας να εναρμονιστεί σε θέματα που αφορούν την ευημερία των ζώων με το λεπτομερή καθορισμό ειδικών θεμάτων για τη σωστή φροντίδα, στέγαση και μεταχείριση των ζώων από τον άνθρωπο.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 της βασικής νομοθεσίας περί Ευημερίας των Ζώων καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την εκτροφή ζώων που προορίζονται για κτηνοτροφικούς σκοπούς, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή διαχειριστών ζώων, ο τρόπος σταυλισμού και γενικότερα οι συνθήκες εγκατάστασης και εξοπλισμού.

Με τους δεύτερους προτεινόμενους κανονισμούς, που επίσης εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 της βασικής νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ζωολογικών κήπων και ειδικότερα οι προδιαγραφές και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των χώρων αυτών, οι υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής για παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας του ζωολογικού κήπου, οι απαιτήσεις για ειδικές γνώσεις του προσωπικού και οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας και λειτουργίας ζωολογικών κήπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού αντάλλαξε απόψεις με τους αρμοδίους για τις δυνατότητες εφαρμογής των πιο πάνω κανονισμών στη χώρα μας, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση και των δύο πιο πάνω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

28 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων