Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος του 2001» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Νίκος Κλεάνθους

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ανδρέας Χρίστου

Χρίστος Κληρίδης

Ελένη Μαύρου

Ανδρούλα Βασιλείου

Άγις Αγαπίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο και οι κανονισμοί στοχεύουν στην προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, κοινώς γνωστών ως microchips, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εισάγοντας έννοιες και μηχανισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των προϊόντων αυτών.

Ειδικότερα, το παρόν νομοσχέδιο προνοεί για την προστασία των δικαιωμάτων τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών που καταχωρούνται στο Μητρώο Τοπογραφιών, το οποίο θα τηρείται στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Τα εν λόγω δικαιώματα γεννώνται με την υποβολή της αίτησης καταχώρησης, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο αιτήσεων που τηρείται στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται τα τέλη που θα καταβάλλονται για σκοπούς καταχώρησης τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, δημοσιεύσεις κ.λπ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του πιο πάνω νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος του 2001» και την έγκριση των σχετικών κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

28 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων