Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Αναθεωρημένη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

 

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους πιο πάνω κανονισμούς κυκλοφόρησε ήδη στα μέλη της Βουλής στις 15 Νοεμβρίου 2001, αλλά κρίθηκε σκόπιμο από το σώμα να αναβληθεί η συζήτησή τoυς για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και επανεξέτασή τους από την επιτροπή.

Yπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων επανεξέτασε τους κανονισμούς αυτούς σε δύο νέες συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου του 2001 και στις 15 Ιανουαρίου 2002 και αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκρισή τους, επιφέροντας σ’ αυτούς τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Αναφορικά με τον καθορισμό του χρώματος των αστικών ταξί, οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ δύο χρωμάτων, του άσπρου και του μαύρου. Τα δύο αυτά χρώματα θα φέρουν τα οχήματα στα οποία θα παραχωρούνται νέες άδειες αστικού ταξί με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου που προωθείται ταυτόχρονα για ψήφιση και αφορά τη μετατροπή των αδειών οδικής χρήσης από πραγματοπαγείς σε προσωποπαγείς ή τα οχήματα που θα εγγράφονται ως αστικά ταξί μετά από αντικατάστασή τους.

(β) Αναφορικά με τον καθορισμό του χρώματος των υπεραστικών ταξί, αυτά εξωτερικά θα φέρουν χρώμα βαθύ ουρανί.

(γ) Οι υπό αναφορά κανονισμοί θα έχουν έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2002.

Ο τίτλος των εν λόγω κανονισμών τροποποιείται, ώστε αυτοί να τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002».

 

28 Ιανουαρίου 2002

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων