Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου  
Νίκος Τορναρίτης Μη μέλη της επιτροπής:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Πιττοκοπίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ΣΕΚ και της ΟΕΒ. Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ απέστειλε όμως γραπτώς τις θέσεις της στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 9 του περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών, ώστε να επεκταθεί η περίοδος υποβολής αίτησης για πληρωμή απολαβών αδειών από τρεις μήνες σε επτά μήνες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, ο εργοδοτούμενος υποβάλλει αίτηση για πληρωμή των απολαβών της άδειάς του από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών πριν από την έναρξη της άδειάς του ή εντός τριών μηνών από το τέλος της, η οποία με βάση το νόμο μπορεί να συσσωρεύεται για δύο χρόνια. Η συντεχνιακή πλευρά ζήτησε επέκταση της περιόδου υποβολής αίτησης για πληρωμή απολαβών αδειών από τρεις μήνες σε έξι μήνες, για να περιοριστεί ο αριθμός των εργοδοτουμένων που χάνουν το δικαίωμά τους για πληρωμή της άδειάς τους λόγω παράλειψής τους να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους. Μετά από διαβουλεύσεις, τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος, με τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια του διοικητικού συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Αδειών, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρότεινε την επέκταση της περιόδου υποβολής αίτησης από τρεις μήνες σε επτά μήνες, προκειμένου να επωφελούνται της τροποποίησης και εργοδοτούμενοι που υποβάλλουν την αίτησή τους κατά το μήνα Ιούλιο.

Με την πιο πάνω τροποποίηση συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, καθώς, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, και οι οργανώσεις ΠΕΟ και ΚΕΒΕ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002».

 

15 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων