Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου
Νίκος Κλεάνθους Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Χρίστου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Γιαννάκης Ομήρου
Ελένη Μαύρου Χρίστος Κληρίδης
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο του Κεφαλαίου 24: «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» στα πλαίσια της υλοποίησης της δέσμευσης της πλευράς μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υιοθέτηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου όσον αφορά στο αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ειδικότερα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τροποποιείται ο ποινικός κώδικας με την προσθήκη νέου άρθρου, με στόχο:

1. την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης·

2. τον καθορισμό της έννοιας του όρου «εγκληματική οργάνωση» ως μιας ομάδας, τριών ή περισσότερων προσώπων, που υφίσταται για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών και ενεργεί από κοινού με πρόθεση τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, τα οποία επισύρουν ποινή φυλάκισης τριών ή περισσότερων ετών και

3. την παροχή δικαιοδοσίας στα κυπριακά δικαστήρια να εκδικάζουν τέτοιας φύσης αδικήματα ανεξαρτήτως του κατά πόσο η εγκληματική οργάνωση βρίσκεται ή δραστηριοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, εκτός Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και έχοντας υπόψη ότι η χρονική δέσμευση της πλευράς μας για επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2001, αποφάσισε να εισηγηθεί την παραπομπή του νομοσχεδίου στην ολομέλεια για συζήτηση, όπου θα τοποθετηθούν όλες οι πλευρές.

 

15 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων