Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Θήρας για το 2002 σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας για το 2002 προβλέπει έσοδα ύψους £2.093.500 και δαπάνες ύψους £2.080.913. Τα έσοδα του Ταμείου Θήρας προέρχονται κυρίως από τα εισπραττόμενα τέλη για την έκδοση αδειών κυνηγιού και κατοχής όπλων, από δωρεές και εισφορές και από την καταπολέμηση της τυμβωρυχίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι κατατέθηκε έγκαιρα στη Βουλή, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Ταμείου Θήρας και ειδικότερα για τον αριθμό των υποθέσεων λαθροθηρίας που καταγγέλθηκαν κατά την περίοδο του 2000-2001, καθώς επίσης για την υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου για το αγρινό, στόχοι του οποίου είναι η κατάσταση της πληθυσμιακής κατάστασης του θηλαστικού αυτού, η εξακρίβωση της κατανομής των αγρινών στις παρυφές και στο κέντρο του δάσους κ.λπ. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, ο μέσος αριθμός των αγρινών υπολογίστηκε σε τρεις χιλιάδες εβδομήντα δύο ζώα.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την τελευταία εποχιακή έρευνα θήρας για την περίοδο 2000-2001, η οποία διεξάχθηκε από το Ταμείο Θήρας μετά το τέλος της κυνηγετικής περιόδου του επιδημητικού θηράματος και αποτελεί έναν από τους πλέον αντικειμενικούς τρόπους εκτίμησης της θήρας διεθνώς. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου φάσματος παραμέτρων, που συνυπολογίζονται με σκοπό τη χάραξη ορθολογικής κυνηγετικής πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε επιστημονικά κριτήρια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων και της ενημέρωσης που είχε από τους αρμοδίους, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του εν λόγω προϋπολογισμού.

Προβαίνοντας στην εισήγησή της αυτή, η επιτροπή εκφράζει επίσης την ευαρέσκειά της για το έργο που επιτελείται από το Ταμείο Θήρας, αλλά και για το ζήλο με τον οποίο εργάζονται όλοι οι θηροφύλακες στα πλαίσια της προσπάθειας για πάταξη της λαθροθηρίας, προσφέροντας επίσης και άλλες εθελοντικές εργασίες, όπως είναι π.χ. ο εντοπισμός και κατάσβεση πυρκαγιών.

 

 

15 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων