Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 12) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Δώρος Θεοδώρου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να δοθεί εξουσία στο συμβούλιο του χρηματιστηρίου να καθορίζει ελάχιστο ποσό συνδρομής των μελών του. Σκοπείται επίσης η τροποποίηση του όρου “Επίτροπος” όπου απαντάται στον εν λόγω νόμο, επειδή κρίνεται αναγκαία ύστερα από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε ο προηγουμένως καλούμενος “Επίτροπος” να ορίζεται πλέον ως “Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

 

15 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων