Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου  

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε στα μέλη της Βουλής στις 15 Νοεμβρίου 2001, αλλά λόγω του ότι διεφάνη η ανάγκη για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων κρίθηκε σκόπιμο από το σώμα να αναβληθεί η συζήτησή του και να επανεξεταστεί από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων επανεξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις νέες συνεδρίες της που πραγματοποίησε στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2001 και στις 15 Ιανουαρίου του 2002 και αποφάσισε να εμμείνει στις θέσεις της, όπως αυτές έχουν εκφραστεί στην αρχική της έκθεση.

Ειδικότερα η επιτροπή, με τη διαφωνία των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο με ημερομηνία έναρξης της ισχύος του την 1η Μαρτίου 2002 και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του ώστε να τιτλοφορείται ως «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

 

14 Ιανουαρίου 2002

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων