Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Σοφοκλής Φυττής
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης Ανδρούλα Βασιλείου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τα μέλη της βουλευτές του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών και των Ενωμένων Δημοκρατών, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ και των υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσης εκπαίδευσης που παρακολουθούν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παροχή της δυνατότητας σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαθέτουν προηγούμενη διδακτική πείρα σε ιδιωτικά σχολεία να απαλλαγούν από μέρος του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης, ανεξάρτητα από το αν τα σχολεία αυτά είναι ίδιου τύπου με τα δημόσια σχολεία.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο επιδιώκεται η άρση της αδικίας που προέκυψε πρόσφατα, ύστερα από την παροχή της ίδιας δυνατότητας σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σε ιδιωτικά σχολεία τα οποία θεωρούνται ίδιου τύπου με τα δημόσια σχολεία. Ωστόσο, η διευκόλυνση αυτή υπήρξε τυπική και όχι ουσιαστική, δεδομένου ότι ο όρος “ίδιου τύπου” που προβλέπεται στη σχετική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας είναι περιοριστικός, αφού αποκλείει όλα τα εγγεγραμμένα ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου εκτός από τρία. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αποκλεισμός δεν περιλαμβάνεται στο σκεπτικό με βάση το οποίο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εισηγήθηκε και η ολομέλεια της Βουλής πρόσφατα ψήφισε σχετική νομοθεσία για παροχή της πιο πάνω δυνατότητας. Αντίθετα, σύμφωνα με την τότε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η παροχή της διευκόλυνσης αυτής, δηλαδή η μερική απαλλαγή έμπειρων εκπαιδευτικών από το πρακτικό μέρος του εν λόγω προγράμματος, θεωρήθηκε αφενός ότι συνιστά δίκαιη μεταχείρισή τους και αφετέρου ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στην πιθανή άρνησή τους να υπηρετήσουν στη δημόσια εκπαίδευση.

Συνεπώς, είναι προφανές ότι αυτό που επιδιώχθηκε δεν ήταν ο αποκλεισμός υποψηφίων που διαθέτουν σημαντική διδακτική πείρα, αλλά η αξιοποίησή τους στη δημόσια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η επιτροπή έκρινε αναγκαία την προτεινόμενη τροποποίηση, ώστε να καταστεί δυνατό ο όρος “ίδιου τύπου” να ερμηνευθεί σύμφωνα με το πιο πάνω σκεπτικό.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμφώνησαν τόσο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου όσο και οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς και οι εκπρόσωποι των υποψήφιων εκπαιδευτικών οι οποίοι παρακολουθούν φέτος το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

Επιπρόσθετα, ο διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη η ισχύς της πρότασης νόμου να αρχίσει την 31η Ιανουαρίου 2002, ώστε να καταστεί δυνατό οι υποψήφιοι που παρακολουθούν τώρα το πρόγραμμα να αξιολογηθούν στο πρακτικό μέρος του προγράμματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

19 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων