Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άριστος Χρυσοστόμου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιώργος Λιλλήκας Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος του περί της Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και η εξαίρεση από τις διατάξεις του ορισμένων θέσεων, έτσι που να μειωθεί το αντίστοιχο διοικητικό κόστος και οι διατάξεις αυτές να εφαρμοστούν ομαλότερα.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την πιο πάνω νομοθεσία, η ισχύς της οποίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες κενώνονται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της είναι κενές και δεν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση αυτών των θέσεων, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής και έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

18 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων