Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Τελωνειακά Ζητήματα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση του Πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε στις 20 Ιουλίου 2001 στις Βρυξέλλες από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Τελωνειακά Ζητήματα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο του πιο πάνω πρωτοκόλλου έχει εγκριθεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 52.723 και ημερομηνία 29.11.2000.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την υπογραφή πρωτοκόλλων με τις υπό ένταξη χώρες για αμοιβαία διοικητική συνδρομή στον τελωνειακό τομέα, που αποσκοπούν στη στενότερη μεταξύ τους τελωνειακή συνεργασία. Το περιεχόμενο του εν λόγω πρωτοκόλλου βασίζεται στο πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων για σύναψη διμερών συμφωνιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων χωρών για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνεργασία αυτή αφορά την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διάπραξη τελωνειακών αδικημάτων, όπως οι υποτιμολογήσεις και το λαθρεμπόριο, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων για τελωνειακούς λειτουργούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στην Κυπριακή Δημοκρατία τη σύναψη Συμφωνίας για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Τελωνειακά Ζητήματα και για το σκοπό αυτό έγιναν και οι σχετικές διαβουλεύσεις. Επίσης, στο έγγραφο με τις διαπραγματευτικές θέσεις (Position Paper) της Κύπρου για το Κεφάλαιο 24 για Θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταγραφεί η δέσμευση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για σύναψη της υπό αναφορά συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει το πρωτόκολλο το οποίο θα ενσωματωθεί στη Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου-Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1972.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου στο οποίο αναφέρεται.

 

18 Δεκεμβρίου 2001

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων