Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Άριστος Χρυσοστόμου Μαρία Κυριακού
Γιώργος Λιλλήκας Δώρος Θεοδώρου
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μάριος Ματσάκης
Πρόδρομος Προδρόμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος και τους βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2001. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πιο πάνω πρότασης νόμου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η οποία αναλύθηκε εκτενέστερα από μέλη της επιτροπής εκπροσώπους των κομμάτων που την κατέθεσαν, είναι η τροποποίηση του νόμου που διέπει τα πετρελαιοειδή, έτσι ώστε να επανέλθει σε ισχύ το προηγούμενο νομικό καθεστώς των πετρελαιοειδών με την κατάθεση στη Βουλή σχετικών κανονισμών, με βάση την αυξομείωση της μέσης μηνιαίας διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου του προηγούμενου μήνα, όπως περιγράφεται στο σχετικό πίνακα της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Όπως είναι γνωστό, η υπό επαναφορά νομική ρύθμιση έχει καταργηθεί με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας για τα πετρελαιοειδή, που τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου του 2000, σύμφωνα με την οποία ο καθορισμός των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών γίνεται με έκδοση σχετικού διατάγματος του υπουργού αντί με κανονισμούς, για τους οποίους έχει λόγο και η Βουλή. Η νέα αυτή ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2001, ώστε να παρασχεθεί στη Βουλή ο αναγκαίος χρόνος για επανεκτίμηση του νέου συστήματος και για ενδεχόμενη τροποποίησή του, αφού προηγουμένως η κυβέρνηση εφοδίαζε τη Βουλή με τα συμπληρωματικά στοιχεία που σχετίζονται με το θέμα της εισαγωγής και εμπορίας των πετρελαιοειδών.

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει στη Βουλή οποιαδήποτε νέα πρόταση που σχετίζεται με το όλο ζήτημα, κρίθηκε εκ των πραγμάτων ότι θα ήταν ορθό και δίκαιο για τον καταναλωτή να επανέλθει σε ισχύ το προηγούμενο νομικό καθεστώς που διέπει τον καθορισμό των τιμών των πετρελαιοειδών και στο οποίο αποβλέπει η υπό αναφορά πρόταση νόμου.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε πως η κυβέρνηση μελετά την αλλαγή του συστήματος καθορισμού των λιανικών τιμών των πετρελαιοειδών, γιατί αυτό επιβάλλεται από την ενταξιακή πορεία της Κύπρου, και προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να υποβάλει στη Βουλή σχετική πρόταση, μέσα στο πνεύμα της επιβαλλόμενης φιλελευθεροποίησης, μέχρι τον προσεχή Μάρτιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θεωρεί ότι το ζήτημα των πετρελαιοειδών πρέπει να τύχει τελικής ρύθμισης στη βάση των όσων κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον αρμόδιο υπουργό. Υπό το φως των πιο πάνω και με το δεδομένο ότι το προτεινόμενο σύστημα, εκτός του ότι θεωρείται κοινωνικά άδικο, ενδέχεται να εγείρει και θέμα αντισυνταγματικότητας, αφού επιβαρύνει την κυβέρνηση μέσω της επιδότησης της τιμής των καυσίμων, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού θα καταψηφίσει την υπό αναφορά πρόταση νόμου.

 

18 Δεκεμβρίου 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων