Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Δώρος Θεοδώρου
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Ντίνος Μιχαηλίδης
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 17 Δεκεμβρίου 2001. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 40 του περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, σκοπείται η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών που διέπουν την υδατοπρομήθεια Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας και η θέσπιση νέων κανονισμών με βελτιωμένες πρόνοιες, οι οποίες στοχεύουν στην ορθότερη λειτουργία των συστημάτων παροχής νερού στους καταναλωτές και γενικά στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας. Παράλληλα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η αύξηση των δικαιωμάτων και των τελών κατανάλωσης πόσιμου νερού.

Οι εκπρόσωποι των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας που παρευρέθηκαν στην επιτροπή ανέφεραν πως με τις προτεινόμενες αυξήσεις θα παρασχεθεί η δυνατότητα στα συμβούλιά τους να αντεπεξέλθουν στα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση, οι οποίες απορρέουν από την αγορά νερού από τα κυβερνητικά υδατικά έργα. Επιπρόσθετα, τόνισαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, οι τελευταίες αναθεωρήσεις των ισχυόντων τελών των υπό αναφορά συμβουλίων έγιναν το 1991.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

18 Δεκεμβρίου 2001

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμοί του 2001.

2. Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμοί του 2001.

3. Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμοί του 2001.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων